Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

ค้นหา!

งาน อิเล็กทรอนิกส์ นครราชสีมา

1-18 จาก 18 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ:

ทุกวัน

เงินเดือน:

รายการใดๆ

ระยะทาง:

24 กิโลเมตร

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

อิเล็กทรอนิกส์, นครราชสีมา

A

A

A

1

ปทุมธานี

jobbkk.com -  25 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

17000 บาท

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี เงินเดือน(บาท) : 17,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ดำเนินก... >>

2

พญาไท

jobbkk.com -  1 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

(ตามตกลง)

 ...น 35 ปี 2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , โยธา 3.มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานโครงการ 4.ม...  >>

3

ปทุมธานี

jobbkk.com -  2 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

(ตามตกลง)

 ...เติม : -วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไปสาขาวิชา ไฟฟ้า /อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องกล -มีประสบการณ์ในด้าน ซ่อมบำรุงมอเตอร์.เครน แ...  >>

4

ปทุมธานี

jobthai.com -  2 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

(ตามตกลง)

 ...พศชาย อายุ 30-45 ปี วุฒิปริญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟ้ฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ ใ...  >>

5

นครราชสีมา

jobbkk.com -  3 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

(ตามตกลง)

 ...กษาจบใหม่ เพิ่มเติม : - วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง - ผ่านการเกณฑ์ทหาร/จบ รด. เรียบร้อย...  >>

6

ประเวศ

jobbkk.com -  3 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

(ตามตกลง)

 ...จบใหม่ เพิ่มเติม : - วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขา อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์ - รักงานบริการ สามารถทำงานล่วงเวล...  >>

7

ปทุมธานี

jobbkk.com -  6 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

(ตามตกลง)

 ... : ไม่ระบุ เพิ่มเติม : วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง สาขาที่เกี่ยวข้อง อายุไม่จำกัด มีประสบการณ...  >>

8

ปทุมธานี

jobbkk.com -  7 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

(ตามตกลง)

 ...ญาตรี สาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องมือวัด อุตสาหการ 3. มีความสนใจในด้าน...  >>

9

ดินแดง, ภาคกลาง

jobbkk.com -  1 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

(ตามตกลง)

 ... : 1+ อื่นๆ : เพิ่มเติม : 1.วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.สามารถเขียน Schematic d...  >>

10

ปทุมธานี

jobth.com -  9 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

16000 บาท

เพศ : ชาย ประสบการณ์ : 3 ปี วุติ ปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง >>

11

ปทุมธานี

jobthaiweb.com -  10 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

(ตามตกลง)

 ...าย 2. ระดับการศึกษา : วุติ ปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. ประสบการณ์ : 3 ปี (...  >>

12

นครราชสีมา

jobthai.com -  10 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

(ตามตกลง)

 ...กษาจบใหม่ ที่จบ วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกล หากมีประสบการณ์ทำงานด้านช่างอาคารจะได้รับก...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: นครราชสีมา

13

นครราชสีมา

jobthai.com -  11 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

(ตามตกลง)

 ...ment 2.Electronic circuit & Electric power system ( อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ) - Circuit electronic design & develop - Elect...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: นครราชสีมา

14

ปทุมธานี

jobbkk.com -  1 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

(ตามตกลง)

 ...หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกลไฟฟ้า หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีความรับผิ...  >>

15

ปทุมธานี

jobthai.com -  27 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

(ตามตกลง)

 ...ัตรา 2 คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิปวช., ปวส. สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกล, เทคนิคการผลิต, เทคนิคอุตสาหกรรม, Tool & D...  >>

16

ปทุมธานี

jobthai.com -  36 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

(ตามตกลง)

 ...ย อายุ 25 - 35 ปี วุฒิ ปริญาญาตรี สาขาวิศกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเคร...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ปทุมธานี

17

นครราชสีมา

jobbkk.com -  40 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

(ตามตกลง)

 ...กษาจบใหม่ เพิ่มเติม : - วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง - ผ่านการเกณฑ์ทหาร/จบ รด. เรียบร้อย...  >>

18

นครราชสีมา

jobthai.com -  41 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

(ตามตกลง)

 ...วิทยาศาสตร์(เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) เทคโนโลยีการผลิต อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการ บริหารธุรกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความร...  >>

A

A

A

joobleStateChecker
Feedback