บันทึกตำแหน่งงาน

มือถือ

คำค้นหาขั้นสูง

Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: เขียนแบบ draftman ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

ค้นหา!

งาน เขียนแบบ autocad ภาคใต้

1-20 จาก 23 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ:

ทุกวัน

เงินเดือน:

รายการใดๆ

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

เขียนแบบ autocad, ภาคใต้

A

A

A

1

ชุมพร (จังหวัด)

บริษัท เว้ง โฮลดิ้ง จำกัด

jobthai.com-  3 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ...ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 - 2 ปี สามารถใช้ Program AutoCAD และ Microsoft Office ได้ ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่...  รายละเอียด

2

สุราษฎร์ธานี

jobth.com-  7 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

18000 - 50000 บาท

 ...ใบ กว.จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD ได้ สามารถทำงานด้านเอกสาร รายงานประจำวัน ใบขออนุมัติวัส...  รายละเอียด

3

สงขลา

workshop ของทางบริษัท

jobth.com-  7 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

15000 บาท

 ...ทำงานตามเป้า มีสติ ควบคุมอารมณ์ได้ ใจเย็น ใช้โปรแกรม Autocad หรือโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบวิศวกรรมได้ มีไหวพริบ เรียน...  รายละเอียด

4

ภูเก็ต

ภูเก็ต

jobth.com-  8 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ... ปีขึ้นไป - ใช้โปรแกรม Microsoft Office (word, excel, autocad, MS project) ได้ดี - โดดเด่นในเรื่องความละเอียด รอบคอบ ...  รายละเอียด

5

สงขลา

jobth.com-  7 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ...นโครงสร้างอาคารสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ ArchiCAD , AutoCAD หรือโปรแกรมเกี่ยวกับงานประมาณราคาได้ รายละเอียด

6

ภูเก็ต

jobth.com-  7 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

15000 - 20000 บาท

 ...กรรมภายใน สถาปัตยกรรม หรือเคหะภัณฑ์ สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้อย่างดีเยี่ยม มีประสบการณด้านงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม...  รายละเอียด

7

ภูเก็ต

jobth.com-  7 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ... ปีขึ้นไป - ใช้โปรแกรม Microsoft Office (word, excel, autocad, MS project) ได้ดี - โดดเด่นในเรื่องความละเอียด รอบคอบ ...  รายละเอียด

8

กระบี่

ประจำ site งาน (จ.กระบี่)

jobth.com-  8 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ...5 ปีขึ้นไป สามารถเขียนแบบก่อสร้าง,สถาปัตย์,และสามารถใช้โปรแกรม Autocad , มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน อายุ 30-40 ปี รายละเอียด

9

ภูเก็ต

ภูเก็ต

jobth.com-  8 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ... ปีขึ้นไป - ใช้โปรแกรม Microsoft Office (word, excel, autocad, MS project) ได้ดี - โดดเด่นในเรื่องความละเอียด รอบคอบ ...  รายละเอียด

10

สงขลา

บริษัท 8จี กรุ๊ป จำกัด

jobthai.com-  11 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

- ถอดปริมาณงานและคำนวณราคา - เขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD - ทำ BOQ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขล...  รายละเอียด

11

สงขลา

jobth.com-  15 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ...กี่ยวข้องได้ดี สามารถใช้โปแกรม Excel, Microsoft Word, Autocad ได้ ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา ในการทำงาน ...  รายละเอียด

12

สงขลา

123 หมู่ที่ 8 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

jobth.com-  7 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ...กร วัสดุอะไหล่ ได้ มีความรู้ ความสามารถด้านการอ่านแบบ เขียนแบบ อะไหล่ เครื่องจักรอุตสาหกรรมได้ มีวุฒิภาวะเป็นผู้นำ ควบ...  รายละเอียด

13

ภูเก็ต

จังหวัด นครสวรรค์

jobthai.com-  15 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

9000 บาท

จบปริญญาตรี สถาปัตยกรรม ถอดแบบ เขียนแบบ ถอดราคาได้ ใช้โปรแกรมออโต้แคทได้คล่อง สามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารถขับรถยนต์ไ...  รายละเอียด

14

สตูล

ประจำสำนักงานก่อสร้างสตูล

jobth.com-  29 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ... เพศชาย สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ Autocad ได้เป็นอย่างดี มีความเป็นผู้นำ และกล้าตัดสินใจ สามารถคว...  รายละเอียด

15

สตูล

ประจำสำนักงานก่อสร้างสตูล

jobth.com-  29 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ...มารถเขียนแบบได้ สามารถควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนได้ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ Autocad ได้เป็นอย่างดี รายละเอียด

16

ภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

jobth.com-  30 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้ดี มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี รายละเอียด

17

ภูเก็ต

Ocean Front Beach Resort, หาดกะหลิม, ภูเก็ต

jobth.com-  30 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ...ี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส มีความสามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้ - สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้ - สามารถใช้โปรแกร...  รายละเอียด

18

ภูเก็ต

บริษัท รูห์รอินจิเนียริงครีเอติวิตี จำกัด

jobth.com-  36 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี และสามารถเขียน Shop Drawing ได้ สามารถทำงานเป็นทีมไ...  รายละเอียด

19

ภูเก็ต

ภูเก็ต

jobth.com-  36 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ...าขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น Autocad , Ms.office มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจ สามารถทำวงรอบ ทำร...  รายละเอียด

20

สงขลา

jobth.com-  36 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ...ระสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี สามารถใช้โปแกรม Autocad ได้ ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา ในการทำงาน ...  รายละเอียด

A

A

A

12
joobleStateChecker