งาน เขียนแบบ autocadใน ภาคใต้. งาน

บันทึกตำแหน่งงาน

มือถือ

คำค้นหาขั้นสูง

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: เขียนแบบ draftman ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

ค้นหา!

จงเป็นคนแรกที่เรียนรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ยังเปิดอยู่! "เขียนแบบ autocad ภาคใต้"
ลงทะเบียน
อีเมลที่กรอกไว้อย่างไม่ถูกต้อง พิมพ์อีเมลของคุณ
14,147 ผู้สมัครได้สมัครเพื่อรับงานใหม่ทั้งหมดแล้ว

1-20 จาก 28 ผลการ

[?]
ทดลองค้นหา

วันที่เขียนข้อความ:

ทุกวัน

เงินเดือน:

รายการใดๆ

สถานที่:

กรุงเทพมหานครภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกภาคอีสานอ่างทอง

นายจ้าง:

Freelance โฆษณา :

แสดง

กรองโดยคำสำคัญ:

A

A

A

1

สงขลา

jobthai.com-  24 ตุลาคม  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ...ำสัปดาห์และประจำเดือน 8. เขียนแบบ 9. พิมพ์ใบสั่งซื้อ รายการห...  ...อย 1 ปี สามารถใช้โปรแกรม Autocad ,word ,exel ระยะเวลา จ้าง ...  รายละเอียด

2

กระบี่

jobth.com-  18 ตุลาคม  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

สามารถออกแบบ เขียนแบบ อาคาร ที่พักอาศัย สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม 3d max ได้เป็นอย่างด...  รายละเอียด

3

สงขลา

jobth.com-  29 ตุลาคม  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ... ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาโยธา, ก่อสร้าง สามารถใช้โปรแกรม Sketup / AutoCad ได้ สามารถไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้ รายละเอียด

4

สงขลา

jobth.com-  25 ตุลาคม  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ...สามารถประสานงานระหว่างประเทศได้ มีประสบการณ์ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น ใบอนุญาตต่างๆ สามารถใช้ โปรแกรม AutoCAD ได้ รายละเอียด

5

ภูเก็ต

บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด

jobthai.com-  23 ตุลาคม  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ... skills, communication skills and negotiation skills. Competent in using AutoCAD, MS Project or other related programs. รายละเอียด

6

สุราษฎร์ธานี

Santhiya Resort & Spa

ejobcorner.com-  20 ตุลาคม  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ...ี ทางด้านช่างก่อสร้าง หรือช่างสำรวจ - สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ - สามารถถอดแบบ และประเมิ...  รายละเอียด

7

สุราษฎร์ธานี

jobth.com-  18 ตุลาคม  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ...ใบ กว.จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD ได้ สามารถทำงานด้านเอกสาร รายงานประจำวัน ใบขออนุมัติวัส...  รายละเอียด

8

ภูเก็ต

jobth.com-  18 ตุลาคม  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ...าขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น Autocad , Ms.office มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจ สามารถทำวงรอบ ทำร...  รายละเอียด

9

ภูเก็ต

jobth.com-  18 ตุลาคม  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ... ปีขึ้นไป - ใช้โปรแกรม Microsoft Office (word, excel, autocad, MS project) ได้ดี - โดดเด่นในเรื่องความละเอียด รอบคอบ ...  รายละเอียด

10

ภูเก็ต

jobth.com-  18 ตุลาคม  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี และสามารถเขียน Shop Drawing ได้ สามารถทำงานเป็นทีมไ...  รายละเอียด

11

ภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

jobth.com-  18 ตุลาคม  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ... หรือ หญิง มีประสบการณ์ ด้านการเขียนแบบตกแตงภายในด้วยโปรแกรม Autocad , หรือ โปรแกรมอื่นที่เกียวข้อง มีความคิดสร้างสรรค์ รายละเอียด

12

นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

jobth.com-  25 ตุลาคม  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ...าการออกแบบดีไซน์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ เขียนแบบ ตั้งแต่ 0 - 2 ปี มีประสบการณ์คลุกคลีกับงานเกี่ยวกับอสังห...  รายละเอียด

13

ภาคใต้

allcruisejobs.com-  14 ตุลาคม  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ...5% of the time.; Must possess skills in the following: AutoCAD, Excel, Powerpoint, Photoshop, Sketchup; MicroSoft Proje...  รายละเอียด

14

ภูเก็ต

บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด

jobthai.com-  23 ตุลาคม  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ... ประสบการณ์งานก่อสร้าง อย่างน้อย 2-3 ปี สามารถถอด อ่าน เขียนแบบ และประมาณราคาได้ สามารถยืดหยุ่นเวลา และแก้ไขปัญหาหน้างาน...  รายละเอียด

15

สุราษฎร์ธานี

บริษัท กริฟฟอน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

jobbkk.com-  13 ตุลาคม  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ...อง • ไม่มีภาระทางทหาร • สามารถเขียนแบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม AUTOCAD หรืออื่นๆได้ • สามารถออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน และสามารถถอดป...  รายละเอียด

16

กระบี่

jobthai.com-  22 ตุลาคม  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ...วิศวกรรม - สามารถประเมินราคาก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง และ เขียนแบบ ได้ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวั...  รายละเอียด

17

สุราษฎร์ธานี

jobbkk.com-  22 ตุลาคม  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ... ไม่น้อยกว่า 1 ปี - ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงาน ก่อสร้างระบบเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพ...  รายละเอียด

18

ชุมพร

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด

buddyjob.com-  22 ตุลาคม  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

- เขียนแบบ สรุปแบบ สั่งของตามแบบ กำหยดยื่นราคา เสนอราคา - ติดตามงานโครงการให้เป็นไปตามแผนและแบบที่กำหนด - ทดสอบระบบ ส่งม...  รายละเอียด

19

สงขลา

jobth.com-  11 ตุลาคม  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ...านโครงสร้างอาคารสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ ArchiCAD , AutoCAD หรือโปรแกรมเกี่ยวกับงานประมาณราคาได้ รายละเอียด

20

กระบี่

โครงการก่อสร้าง

jobth.com-  11 ตุลาคม  -  [ รายละเอียดงาน ]  -  [ บันทึก ]

(ตามตกลง)

 ...ญญาตรีสาขาโยธาหรือใกล้เคียง เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ ใช้โปรแกรม microsoft office ได้ ใช้โปรแกรม autocad หรือโปรแกรมอื่นๆได้ รายละเอียด

A

A

A

12
joobleStateChecker